Image of an inflamed human body on orange background. Title: Compating Inflammation with psychedelic fungi

Bekämpa inflammation med psykedeliska svampar

Pilocybin, en naturligt förekommande psykedelisk förening som finns i magiska svampar, har fått ökad uppmärksamhet för sina potentiella terapeutiska fördelar mot inflammatoriska kroniska sjukdomar.

Det finns ett ökande antal studier som genomförts för att förstå hur psilocybin kan lindra symtomen psykiska störningar som ångest, depression, tvångssyndrom (OCD) och beroende. Magiska svampar är en källa till 5-HT2A-receptoragonister, som har visat sig vara lovande nya behandlingsalternativ för en mängd olika inflammationsrelaterade sjukdomar. I den här artikeln utforskar vi detta ämne ytterligare.

Vad är 5-HT2A-receptoragonister?

5-HT2A-receptorn är ett protein som kodas av genen HTR2A. Det är en subtyp av serotoninreceptorn och finns främst i det centrala nervsystemet, särskilt i cortex, hippocampus och thalamus. Serotonin är en signalsubstans som spelar en roll i olika fysiologiska processer såsom humörreglering, kognition och perception.

De mest välkända 5-HT2A-receptoragonisterna är psykedeliska substanser som LSD, psilocybin och DMT. Dessa ämnen finns naturligt i vissa växter och svampar (t.ex. magiska svampar och magiska tryfflar) eller syntetiseras i ett laboratorium (LSD).

Det finns även vissa läkemedel som fungerar som 5-HT2A-receptoragonister, inklusive vissa atypiska antipsykotika såsom klozapin och risperidon, och vissa antidepressiva läkemedel såsom trazodon och nefazodon.

Det visar sig att

Det visar sig att 5-HT2A-receptoragonister har en överraskande effekt som antiinflammatoriska medel. Det finns växande bevis för att psilocybin kan fungera som ett antiinflammatoriskt medel, vilket erbjuder en ny och spännande behandlingsstrategi för inflammatoriska störningar som påverkar både sinne och kropp.

Nyligen genomförda studier har visat att psilocybinsvamp och andra 5-HT2A-receptoragonister, förutom att stimulera neuroplasticitet, minskade inflammationen hos möss med kolit, en typ av inflammatorisk tarmsjukdom. Psilocybin minskade också inflammation och oxidativ stress i hjärnan hos råttor med traumatiska hjärnskador. Efter de första lovande forskningsresultaten kommer vi förhoppningsvis att få se nya psilocybinbaserade behandlingar för att bekämpa inflammatoriska sjukdomar, inklusive:

  • reumatoid artrit
  • kolit
  • neuroinflammation
  • kronisk smärta
  • inflammatorisk tarmsjukdom
  • Multipel skleros

Även om mer forskning behövs för att till fullo förstå de antiinflammatoriska effekterna av psykedeliska svampar har det också föreslagits att psilocybins antiinflammatoriska egenskaper kan vara relaterade till dess förmåga att modulera produktionen av pro-inflammatoriska cytokiner. Cytokiner små proteiner som spelar en viktig roll i kommunikationen inom immunsystemet. Cytokiner kan vara antingen proinflammatoriska eller antiinflammatoriska till sin natur, beroende på deras specifika funktioner. Proinflammatoriska cytokiner är involverade i att främja inflammation och aktivera immunceller för att bekämpa infektioner eller andra hot mot kroppen, medan antiinflammatoriska cytokiner hjälper till att lösa inflammation och förhindra överdrivna immunsvar som kan skada friska vävnader.

Hur reglerar psilocybin inflammation?

Inflammation är ett naturligt svar från immunsystemet på skada, infektion eller andra former av stress på kroppen. När inflammationen blir kronisk kan den bidra till utvecklingen av en rad hälsoproblem, inklusive autoimmuna sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och till och med vissa typer av cancer. Det är här som psykedeliska svampar kan vara till hjälp.

Studier har undersökt de mekanismer genom vilka 5-HT2A-agonister ger sina antiinflammatoriska effekter. En potentiell mekanism är aktiveringen av sigma-1-receptorn, som har visat sig ha antiinflammatoriska effekter i olika djurmodeller. En annan föreslagen mekanism är aktiveringen av kärnfaktor kappa B (NF-kB), som spelar en avgörande roll för immunförsvaret och inflammation.

Utöver psilocybin har även andra föreningar som finns i psykedeliska svampar, såsom ergothioneine och hericenones, visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper. Ergothioneine har t.ex. visat sig minska inflammation i mänskliga celler in vitro, medan hericenoner har visat sig minska inflammation hos möss med kolit.

Fungerar det?

Även om den vetenskapliga forskningen fortfarande kämpar för att förstå alla mekanismer bakom psykedelika, finns det samtidigt en hel del anekdotiska bevis.

Onlineforum som Reddit har under de senaste åren fyllts med rapporter från personer som upptäckt fördelarna med magiska svampar vid inflammatoriska sjukdomar. Särskilt vanan att microdosera visar häpnadsväckande fördelar som ännu behöver utforskas och förklaras fullt ut.

Det är dock rimligt att anta att regelbundet intag av inflammationsreglerande ämnen kan bidra till att minska inflammationsnivåerna över tid och säkerställa ett hälsosammare tillstånd av homeostas för kroppen.

Tillbaka till bloggen

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras.