handful of magic truffles on a scale. background is sky blue. Title: Magic Truffles

Magiska tryfflar: Ett lyxlivsmedel och rättsliga frågor i Europeiska unionen

Lagligheten hos magiska tryfflar kan vara ett vanligt bekymmer bland konsumenter, det är viktigt att förstå fakta och skingra missuppfattningar. Magisk tryffel är inte en förbjuden substans och kan köpas som lyxmat i Europa.

Magiska tryfflar

Magisk tryffel är bra för hälsan

Magisk tryffel har funnits på marknaden i över 20 år, med forskning som pekar på dess potential att förbättra hälsan. Trots vanliga missuppfattningar är magiska tryfflar inte förbjudna i något land. Det är inte konstigt att de blir alltmer accepterade som ett funktionellt livsmedel som konsumeras för sina positiva effekter.

Magiska tryfflar är ett lyxlivsmedel

.

De nederländska skattemyndigheterna (Koninklijke Belastingdienst Nederland) klassificerade officiellt magisk tryffel som lyxmat 2019, vilket utgjorde ett viktigt steg i deras rättsliga ställning.

Lyxmat definieras som funktionell mat som konsumeras för dess behagliga effekter, snarare än dess näringsvärde. Denna klassificering gjorde att magiska tryfflar hamnade i en annan skatteklass och inte längre betraktades som en produkt från den grå marknaden.

Detta beslut bekräftades av en dom från den kungliga nederländska domstolen 2022: Tryffel är verkligen ett lagligt lyxlivsmedel, medan svamp fortfarande är förbjudet.

EU:s inre marknad

Europeiska unionen fungerar som en inre marknad, vilket innebär att alla produkter som produceras och marknadsförs inom EU:s gränser är lika tillgängliga för alla medlemsländer. Att utestänga kunder baserat på var de befinner sig, så kallad geoblockering, strider mot lagen. Geoblockering innebär att åtkomst till varor, tjänster eller innehåll nekas baserat på användarens geografiska position. Denna praxis är vanlig inom e-handelsbranschen och kan leda till att kunder inte kan köpa varor eller komma åt vissa webbplatser på grund av var de befinner sig. Geoblockering anses vara en form av diskriminering och är därför föremål för reglering i många länder.

Geoblockering

I Europeiska unionen är till exempel geoblockering i allmänhet förbjudet enligt reglerna för den digitala inre marknaden, som syftar till att säkerställa att kunder har tillgång till varor och tjänster online oavsett var de befinner sig. Företag som ägnar sig åt geoblockering kan drabbas av straff och böter, vilket gör det viktigt för företag att vara medvetna om reglerna i sin jurisdiktion.

Legala magiska svampar

Lagligheten av magiska svamparNär det gäller lagligheten av magiska svampar är det viktigt att notera att FN:s beslut från 1971 inte omfattade tryffel eller svampar som innehåller psilocybin. I ett fall från 1978 drog Supreme Court i Florida slutsatsen att psilocybin omfattades av lagen, men inte svampar som innehöll psilocybin eller någon annan livsform som innehöll psilocybin. Detta beslut placerade både magiska svampar och tryffel i en juridisk gråzon, utan några fällande domar eller straff för innehav av dessa svampar.

Allt som allt fortsätter användningen av magisk tryffel att vara ett ämne av intresse och forskning, med nya upptäckter som ständigt görs. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att de är en kraftfull substans och bör användas med försiktighet, helst under ledning av en kunnig person.

Skatter

Skatter

Att en produkt är laglig innebär att handlaren är tvungen att betala skatt till landet.

För att ett EU-land ska ha rätt att förbjuda en produkt från sin marknad måste de presentera vetenskapliga bevis för att produkten skadar konsumentens hälsa. Våra produkter, särskilt de magiska tryfflarna, är bra för hälsan, inte beroendeframkallande och orsakar inte någon skada på hälsan i någon mängd.

De magiska tryfflarna legaliserades - det innebär att den nederländska skattemyndigheten utfärdade en kategorisering för magiska tryfflar som "lyxmat" som beskattas med full moms på grund av dess psykedeliska effekter (till skillnad från livsmedel för att fylla magen som beskattas med en lägre moms). Detta gjordes den 13te september 2019. Ingen massmedia nämnde det och därför sprids mycket desinformation om lagligheten här och där utan att ta hänsyn till att hundratals vetenskapliga studier som gjorts sedan 2015 bevisade de starka hälsofördelarna som Magic Truffles kan uppnå - att förbjuda en icke beroendeframkallande, icke skadlig men hälsosam produkt verkar omöjligt i sunda resonemang.

Hur som helst är det viktigt att förstå att det som verkar tydligt och enkelt har en fälla som är nederländsk marknadsföring som främjar idén om "exklusivitet" i Nederländerna för egen vinning.

Tillbaka till bloggen

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras.