Integritetspolicy

Integritetspolicy

Sista uppdatering: 27 maj 2023

Den här integritetspolicyn beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versal har betydelser som definieras enligt följande villkor. Följande definitioner skall ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I denna integritetspolicy avses:

 • Konto ett unikt konto som skapats för dig för att du ska få åtkomst till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

 • Bolaget (benämns antingen "Bolaget", "Vi", "Oss" eller "Vår" i detta Avtal) avser ProviThor B.V., Rudigerstraat 39A, 5408AA Volkel (NL).

 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats och som innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen, bland många andra användningsområden.

 • Land avser: Nederländerna

 • Enhet avser alla enheter som kan komma åt Tjänsten, såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

 • Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.

 • Tjänsten avser webbplatsen.

 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av företaget. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på uppdrag av företaget, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.

 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel hur länge en sida har besökts).

 • Webbplats avser ProviThor, tillgänglig från www.provithor.com

  .
 • Du avser den person som har åtkomst till eller använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk enhet på vars vägnar en sådan person har åtkomst till eller använder tjänsten, enligt vad som är tillämpligt.

Inhämtning och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlade uppgifter

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan omfatta, men är inte begränsad till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Adress, delstat, provins, postnummer, stad

 • Utnyttjandedata

Utnyttjandedata

Förbrukningsuppgifter samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användardata kan innehålla information som din enhets Internetprotokolladress (e.g IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten med eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan omfatta:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Flash Cookies. Vissa funktioner i vår tjänst kan använda lokalt lagrade objekt (eller Flash Cookies) för att samla in och lagra information om dina preferenser eller din aktivitet på vår tjänst. Flash-cookies hanteras inte med samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarcookies.
 • Webbfyrar. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webb-beacons (även kallade clear gifs, pixel tags och single-pixel gifs) som tillåter företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrering av populariteten för en viss sektion och verifiering av system- och serverintegritet).

Kakor kan vara "permanenta" eller "sessionskakor". Permanenta cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare.

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga/väsentliga cookies

  Typ: Sessionskakor

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att förse dig med dessa tjänster.

 • Kakpolicy/meddelande om godkännande av kakor

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

 • Kakor för funktionalitet

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Med dessa cookies kan vi komma ihåg de val du gör när du använder webbplatsen, till exempel dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver ange dina inställningar på nytt varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val när det gäller cookies, besök vår cookiepolicy eller avsnittet Cookies i vår integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget får använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive för att övervaka användningen av vår tjänst.

 • För att hantera ditt konto:För att hantera din registrering som användare av tjänsten. De Personuppgifter som Du lämnar kan ge Dig tillgång till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för Dig som registrerad användare.

 • För fullgörande av avtal: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller av något annat avtal med oss via tjänsten.

 • Att kontakta dig: Att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push-aviseringar om uppdateringar eller informativa meddelanden relaterade till funktionerna, produkterna eller de avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera dina förfrågningar:För att ta hand om och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar, antingen som ett löpande företag eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.

 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten i våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, våra produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst och för att kontakta dig.
 • Vid företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag följer denna sekretesspolicy. Till närstående bolag räknas vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: När du delar personuppgifter eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.
 • Med ditt samtycke: Vi kan lämna ut dina personuppgifter för något annat ändamål med ditt samtycke.

Bevarande av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att lagra och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi måste lagra dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra rättsliga avtal och policyer.

Företaget kommer också att lagra användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi är juridiskt skyldiga att lagra dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets driftskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till - och sparas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt lämnande av sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Företagstransaktioner

Om företaget är involverat i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina Personuppgifter överförs och blir föremål för en annan Integritetspolicy.

Lagstiftning

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex.g en domstol eller ett statligt organ).

Andra rättsliga krav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro om att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följa en rättslig förpliktelse
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten
 • .
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • .
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon som är under 13 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet för "Senast uppdaterad" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du uppmanas att regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

 • Genom e-post: info@provithor.com